หน้าแรก

ตะขอชุดชิ้น

รับทำตะขอชุดชิ้นตาม สี และ ขนาด ที่ลูกค้าเป็นคนออกแบบ

โครงเสื้อชั้นในสตรี

รับทำโครงเสื้อชั้นในสตรีตาม สี และ ขนาด ที่ลูกค้าเป็นคนออกแบบ

ห่วงเลื่อนชุดชั้นใน แบน-กลม

รับทำห่วงเลื่อนชุดชั้นใน แบบแบน และ กลม ตาม สี และ ขนาด ที่ลูกค้าเป็นคนออกแบบ

เอ็นสปริงแบน

ทำเอ็นสปริงแบน  ขนาด /3”/3.25”/3.5”/4”/4.25”/4.5”/5”/5.25”/5.5”/6”/6.25”/6.5”/7”/7.25”/7.5”/8”/8.25”/8.5”/9”/9.25”/9.5”/10”/10.25”/10.5”/11”/11.25”/11.5”/12”/