บริษัท บางกอกเพ็ชรรัตน์ (1957) จำกัด

ติดต่อเราได้ที่

เบอร์โทร/แฟ็กซ์

โทร1 : 022-828-1112

โทร2 : 022-828-1113

แฟ็กซ์ :022-801-701

อีเมล

bkkphetcharat@gmail.com

LINE ID

bkkphetcharat1957

ที่อยู่

252-260 ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตุพระนคร กรุงเทพมหานคร 110200